Pakalpojumi
Vai jums ir jautājumi?
Vai jums ir jautājumi? Lūdzu, sazinieties ar mums. Mēs palīdzēsim jums atrast pareizās detaļas vai risinājumus!
Pakalpojumi
Vai jums ir jautājumi?
Vai jums ir jautājumi? Lūdzu, sazinieties ar mums. Mēs palīdzēsim jums atrast pareizās detaļas vai risinājumus!

Privātuma politika

Šajā SIA “DBF TECHNIC” (reģ.nr. 40103363153) Latvijas komercreģistrā reģistrētā uzņēmuma privātuma politikā ir izklāstīta mūsu informācijas vākšanas un izplatīšanas prakse saistībā ar tīmekļa vietni www.pneimatika.lv un tās mobilās versijas lietojumprogrammām un citiem pakalpojumiem, ko mēs nodrošinām lietotājiem (turpmāk tekstā kopā saukti “Pakalpojumi”). Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat tam, ka mēs saskaņā ar uzņēmuma Privātuma politiku vācam un izmantojam personas datus vai citu informāciju, ko jūs sniedzat pakalpojumu lietošanas laikā. Mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus citām personām, izņemot šajā Privātuma politikā minētajos gadījumos. Izmantojot pakalpojumus, jūs piekrītat tam, ka mēs saskaņā ar savu Privātuma politiku vācam un izmantojam personas datus vai citu informāciju, ko jūs sniedzat pakalpojumu lietošanas laikā.

Jūsu sniegto personas informāciju Latvijā mēs apstrādāsim tikai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisko personas aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērotajiem normatīvajiem aktiem privātuma jomā.

DATU DROŠĪBA UN IZMANTOŠANA

Pirms tīmekļa vietnes aplūkošanas vai piekļūšanas tā saturam lietotājiem nav jāreģistrējas vai jāiesniedz personas informācija. Apkopotā informācija ir saistīta ar datiem par to, cik daudz klientu apmeklē tīmekļa vietni, kuras lapas skatās, kādu informāciju lejupielādē, kāda veida tīmekļa pārlūkprogrammu un operētājsistēmu izmanto, kāds ir interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukums utt. Laikā, kad tiek apmeklēts SIA “DBF TECHNIC” tīmekļa vietne www.pneimatika.lv, informācija tiek ievākta automātiski. Šī informācija ir domāta, lai izzinātu, kā tīmekļa vietni var labāk pielāgot apmeklētāju vajadzībām. Uzkrātos klienta Personas datus SIA “DBF TECHNIC” apstrādās, lai nodrošinātu klientam informāciju par SIA “DBF TECHNIC” produktiem un pakalpojumiem, saskaņā ar Privātuma politiku.

Ja klients vēlas izmantot SIA “DBF TECHNIC” sniegto pakalpojumu, tad sazinoties klientam tiks lūgta informācija par viņa vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, telefona numuru un valsti. SIA “DBF TECHNIC” ir tiesīga izmantot klienta sniegto informāciju uzņēmuma darbības nodrošināšanas mērķim, lai veidotu sadarbību, informētu klientu par produktiem un pakalpojumiem, nodrošinātu informācijas pieejamību klientam tiešsaistē, kā arī lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties kā reklāmas piedāvājumi par produktiem un jauniem pakalpojuma veidiem, kas sagatavoti atbilstoši klientu vēlmēm un pieprasījumam un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

SIA “DBF TECHNIC” tiks veikta personas datu apstrāde, piemērojot iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu. SIA “DBF TECHNIC” apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ SIA “DBF TECHNIC” ir saņēmusi Personas datus. Lai nodrošinātu Privātuma politiku SIA “DBF TECHNIC” ir izstrādājusi un vadīsies pēc “Informācijas sistēmu drošības politikas” un “Iekšējās informācijas sistēmu drošības noteikumiem”.

SĪKDATNES

SIA “DBF TECHNIC” vāc datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu („cookies”) izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

SIA “DBF TECHNIC” tīmekļa vietnē www.pneimatika.lv tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos:

  • vai esat jau piekritis tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkdatnes; 
  • vimeosīkdatnes, unikāli identifikatori, kas tiek piešķirti datoram, lai sekotu vimeo video skatījumiem; 
  • Google karšu sīkdatne, kas fiksē kartes izmantošanu. 

GOOGLE ANALYTICS

SIA “DBF TECHNIC” tīmekļa vietnē www.pneimatika.lv ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir DVI tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Ja Jūs vēlaties, lai SIA “DBF TECHNIC” neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm tīmekļa vietnē www.pneimatika.lv, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

TREŠĀS PUSES

Savas darbības laikā mēs izmantojam citus uzņēmumus, kas palīdz SIA “DBF TECHNIC” un tās klientiem, kas palīdz SIA “DBF TECHNIC” un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos SIA “DBF TECHNIC” pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Šie uzņēmumi nedrīkst šo informāciju izmantot citiem mērķiem un viņiem jānodrošina informācijas konfidencialitāte.

ZIŅOJUMI, IZVĒLE UN KONTROLE

SIA “DBF TECHNIC” var sazināties ar jums par tādām tēmām kā īpašie piedāvājumi, pakalpojumu piedāvājumi, pakalpojumu atjauninājumi, konkursi, kā arī būtiski grozījumi mūsu Privātuma politikā. Sniedzot mums savu e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru, jūs piekrītat saņemt šādus ziņojumus. Jūs pilnībā kontrolējat personu identificējošo informāciju, kuru sniedzat mums šajā tīmekļa vietnē. Jūs jebkurā brīdī varat mainīt savu izvēli attiecībā uz turpmāko saziņu, nosūtot informāciju uz e-pastu info@pneimatika.lv. Vai arī, ja vēlaties, izteikt vēlmi dzēst savus datus.

Lūdzu, ievērojiet: ja atsakāties no ziņojumu saņemšanas, tas var ietekmēt pakalpojumus, ko esat izvēlējies saņemt no mums, ja šo pakalpojumu saņemšanas priekšnoteikums ir šādu paziņojumu akceptēšana.

HIPERSAITES UN ATSAUCES

Citās tīmekļa vietnēs, kas pieejamas līdz ar pakalpojumu izmantošanu (ar hipersaišu un reklāmu starpniecību vai citādi), ir savas privātuma, kā arī datu vākšanas, izmantošanas un izpaušanas politikas. Lūdzu, pirms lietošanas iepazīstieties ar privātuma politikām. Mēs nepārbaudām trešo personu privātuma politiku, un mēs neatbildam par to privātuma ievērošanas praksi, sniegto pakalpojumu pieejamību vai uzticamību vai par to satura precizitāti vai pilnīgumu.

PIELĀGOJUMI UN IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

SIA “DBF TECHNIC” ir tiesīgi laiku pa laikam grozīt šos Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem.

SAZINĀŠANĀS AR MUMS

Mums ir svarīgi zināt apmeklētāju viedokli, tāpēc, ja Jums ir jautājumi par to, kā mēs vācam, glabājam un izmantojam Jūsu personas informāciju un datus, lūdzu, sazinieties ar mums kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

  • zvaniet mums Latvijā uz telefona numuru +(371) 29626916
  • rakstiet mums uz e-pasta adresi info@pneimatika.lv
  • rakstiet mums uz šādu pasta adresi (ar norādi “Par privātumu tiešsaistē”): SIA “DBF TECHNIC”, Bauskas iela 20, 3. stāvs - 302. ofiss
    Rīga, LV-1004, Latvija.